Een ongesneden Chinese zijden jas met vijfklauwige draken en een blauwe fondkleur, 19e eeuw

411
Dit lot werd verkocht op 2018-12-08 en is niet meer beschikbaar

Dim.: 260 x 110 cm

Condition:
- The uncut robe generally in poor condition, with discoloration and multiple areas frayed and worn.
- As shown, the backside mounted on a fiber to reinforce.