Een Chinese blauw-witte en koperrode snuiffles, Yongzheng merk en periode

26
Dit lot werd verkocht op 2023-10-12 en is niet meer beschikbaar

H.: 8,5 cm

Condition: (UV-checked)
- Excellent, with a few minor baking spots around the rim.

品相:(已用紫外线光检查)
- 全品,口沿周围几处缩釉。