Een zeldzame Chinese blauw-witte Wu Shuang Pu vaas met celadon fondkleur, 19e eeuw

52
Dit lot werd verkocht op 2023-10-12 en is niet meer beschikbaar

H.: 60,5 cm

Condition: (UV-checked)
- Generally in very good condition to excellent condition, with a few superficial chips to the rim and burst glaze bubbles on the side.

品相:(已用紫外线光检查)
- 整体品相非常良好,近乎全品。
- 口沿几处小飞皮,侧边一些剥釉。

Hamerprijs incl. commissie: € 8.287,50