Een fijne Chinese famille rose plaquette, gesigneerd Wang Xiliang 王錫良 en gedateerd 1943

60
Dit lot werd verkocht op 2023-10-12 en is niet meer beschikbaar

Dim.: 38 x 25 cm

Provenance:
- The collection of a Belgian connoisseur.

Condition: (UV-checked)
- Excellent, with some normal wear.

品相:(已用紫外线光检查)
- 全品,正常磨损痕迹。

Hamerprijs incl. commissie: € 19.125