Cookies

This website uses cookies. Please select the type of cookies you want to use on your device

Technical cookies are required to use this website

You can opt-out of optional cookies but some functionality might be limited

Een paar Delftse mangane tegeltableaus met een kat en een hond, één met een vogelkooi en een veld haardtegels, 18/19e eeuw

1349
Dit lot werd verkocht op 2023-06-30 en is niet meer beschikbaar

Dim.: 39 x 26 cm (the dog and cat)
Dim.: 41 x 41 cm (the birdcage, incl. the frame)
Dim.: ca. 13 x 13 cm (each square tile)

Hamerprijs incl. commissie: € 2.040,00