Cookies

This website uses cookies. Please select the type of cookies you want to use on your device

Technical cookies are required to use this website

You can opt-out of optional cookies but some functionality might be limited

Uitzonderlijke Italiaanse majolica schotel, ca. 1540, Padua of Verona, toegeschr. aan Giulio da Urbino

514
Dit lot werd verkocht op 2015-10-11 en is niet meer beschikbaar

Een indrukwekkende Italiaanse majolica schotel met een Triton (rechts) en een centaur (links) die elkaar bekampen met vissen als attribuut.
Op het achterlijf van de centaur zit een putto. Uit de oudheid zijn afbeeldingen bekend van Triton met een putto. Deze laatste zou dan ook de inzet van het gevecht kunnen zijn. Op de voorgrond zijn twee vissen afgebeeld. De bijzonder rechtlijnige horizon scheidt de waterpartij van het land, waar een dieptegezicht met landschap, een bebosde berg en een wolkenpartij de rest van het bord vervolledigen.

De schotel is achteraan gedateerd 1540 en voorzien van een opschrift:
"Cremona fecit fare a dia 9 agosto 1540 i chafa ☆ maestro Aeneno (?) Bocalar (?)"
Een bescheiden vertaling zou kunnen zijn:
"Besteld door Cremona op 9 augustus 1540 in Cafagiolo door (?) maestro (?) Aeneno (?) Bocalar (?)"

Diameter: 40,5 cm

Conditie:
Minor wear to the rim, with typical age-related chips. One large U-shaped area broken off, starting at around 5 o'clock, extending upwards towards the center of the cavetto and moving to the left above the bottom knee of the centaur. From there slightly directed upwards and moving horizontally towards the edge of the dish, at around 8 o'clock. This crack also extends towards the center where it extends into one horizontal crack, not very apparent, towards the point where the fish comes out of the triton's hand, and another horizontal towards the lower left part of the centaur's beard. The cracks with inpainting and a small area of glaze loss with inpainting. Traces of a removed staple repair, also on the back, those areas now filled and recolored.

Herkomst: Ex-Collectie Van Herck, Antwerpen

Bijzondere dank aan dhr. Prof. Timothy Wilson en Michael Brody voor hun hulp bij het identificeren van deze schotel.

Zie ook: G. Corza, Angiolo Fanfani: La maiolica da Cafaggiolo, voor een schotel met een gelijkaardige signatuur (nr. 143) en van dezelfde afmeting, in het Musée de Cluny.

Hamerprijs incl. commissie: € 68.850