Cookies

This website uses cookies. Please select the type of cookies you want to use on your device

Technical cookies are required to use this website

You can opt-out of optional cookies but some functionality might be limited

Een Japans vijfdelig beschilderd 'Byobu' scherm met een landschap, gesign. Zi Yu Ji Yang - 子玉吉羊, Edo, 18/19e eeuw

162
Dit lot werd verkocht op 2022-05-14 en is niet meer beschikbaar

Dim.: 209 x 160 cm (total size)
Dim.: 160 x 42,5 cm (outer panels)
Dim.: 160 x 40,5 cm (three inner panels)