Een Chinese qianjiang cai vaas, gesign. Ma Qingyun, 19/20e eeuw

187

H.: 42 cm