Cookies

This website uses cookies. Please select the type of cookies you want to use on your device

Technical cookies are required to use this website

You can opt-out of optional cookies but some functionality might be limited

Een in Zuid-Frankrijk opgegraven Italiaans bronzen zwaard, 16e eeuw

1432
Dit lot werd verkocht op 2023-02-25 en is niet meer beschikbaar

L.: 67 cm

Hamerprijs incl. commissie: € 765