Cookies

This website uses cookies. Please select the type of cookies you want to use on your device

Technical cookies are required to use this website

You can opt-out of optional cookies but some functionality might be limited

Een getorste neogotische smeedijzeren kerkkandelaar, 19/20e eeuw

53
Dit lot werd verkocht op 2022-06-26 en is niet meer beschikbaar

H 151 cm

Geschat: € 200 - € 400