Cookies

This website uses cookies. Please select the type of cookies you want to use on your device

Technical cookies are required to use this website

You can opt-out of optional cookies but some functionality might be limited

Een paar geëboniseerd houten armstoelen met groenzijden bekleding, 19e eeuw

Een paar geëboniseerd houten armstoelen met groenzijden bekleding, 19e eeuw  
48
Dit lot werd verkocht op 2022-06-26 en is niet meer beschikbaar

H 130 x L 68 x D 63 cm

Geschat: € 250 - € 500