Cookies

This website uses cookies. Please select the type of cookies you want to use on your device

Technical cookies are required to use this website

You can opt-out of optional cookies but some functionality might be limited

Een paar gepatineerde bronzen vuurbokken met Griekse goden, 19e eeuw

30
Dit lot werd verkocht op 2022-06-26 en is niet meer beschikbaar

H 75 cm (the tallest)

Geschat: € 800 - € 1200