Een Chinese doucai vaas met olifantenoren, Yongzheng/Qianlong

H.: 40 cm

Geschat: € 15000 - € 25000