Een Chinese blauwwitte 'Romance of the Western chamber' schotel, Kangxi/Yongzheng

Een Chinese blauwwitte 'Romance of the Western chamber' schotel, Kangxi/Yongzheng  
954

Dia.: 34 cm

Hamerprijs incl. commissie: € 4.335