Een Chinese snuiffles in agaat met reliëfdecor van vogels en bloemen, 19e eeuw

637

H.: 7,5 cm