Een paar Chinese ivoren snuifflesjes, 19e eeuw

634