Drie Chinese monochrome vazen, w.o. een Yixing steengoed vaas, 19/20e eeuw

574