Jan Verhaeghe: 'Il faut cultiver notre jardin ou mieux notre cuisine', Installatie met drie objecten en een spiegel

Jan Verhaeghe: 'Il faut cultiver notre jardin ou mieux notre cuisine', Installatie met drie objecten en een spiegel  
18

> Afmetingen: 60x60 cm
> Houten schrobborstel met rode zegellakstempel: tweemaal Statue censuré en éénmaal Objet censuré
> Originaliteit: met certificaat

Een beschaving waar mensen niet over een keuken kunnen beschikken waar op z’n minst water kan gekookt worden en voedsel kan gebakken en gebraden worden, is de naam beschaafde wereld niet waardig.
Wanneer wij er als maatschappij in berusten dat een pak mensen, op de vlucht niet over deze basisvoorwaarden kunnen beschikken, dan is het dringend tijd dat we als beschaafden in de spiegel gaan kijken.
Dan is er wat opkuis vereist.

Instelprijs: €300